• Hovedkontoret
 • Bilde fra kantina på Flisa

  Bilde fra Kantina på Flisa

 • Våren 2016
 • Avdeling Flisa
 • Idrett Flisa Jotenheim
 • Kjemi
 • Design og Håndverk
 • Avdeling Våler
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Sønsterud
 • Naturbruk
 • Påbygg


Nyheter

Utdanningsmesse 2016

Amessej

Vi ønsker alle velkommen til utdanningsmesse i Åsneshallen onsdag 19. oktober klokken 18:00-21:00. 

10. klasse med foresatte fra Grue, Våler og Åsnes ønskes spesielt velkommen!

Vedlikeholdsarbeid ved Solør vgs i høstferien

IKT-avdelingen ved Solør vgs. benytter høstferien til å foreta vedlikehold på IKT-systemene.

A Høst jpg

Førerprøver TEORI- Ekstra tilbud uke 41

Ekstratilbud i høstferien for elever som ønsker å avlegge teoretisk førerprøve.

 

Høringsuttalelse fra Solør videregående skole vedrørende fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark

På bakgrunn av nedgang i elevtallet og endrede økonomiske rammer, har fylkestinget gitt Norconsult i oppdrag å foreta en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes videregående skolestruktur og tilbudsstruktur i forhold til 11 punkter gitt i mandatet.

Norconsult skulle også i henhold til oppdraget foreslå flere alternativer for å tilpasse skole- og tilbudsstrukturen til elevnedgangen og de økonomiske forutsetningene.

 

Vårt utgangspunkt er at Solør videregående skole skal beholde og videreutvikle gode tilbud/fagmiljøer i de utdanningsprogrammene vi har i dag.

Selv om en stor del av våre elever kommer utenfra Solør, vil det skje endringer i klassetall og tilbud også ved Solør vgs. i framtida. Slik endring vil komme naturlig som følge av elevsøkningen og eventuell mangel på søkere til enkelte tilbud/utdanningsprogram. 


Alle artikler