Våler / Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Publisert 13.10.2011 11:22,
Sist oppdatert 20.10.2014 09:19

Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene.  

Studieretningen Teknikk og Industriell Produksjon gir mulighet for mange varierte yrker innen håndverk og industrifag.

Håkon kjernlie

Studiested Våler tilbyr VG1 Teknikk og Industriell Produksjon, VG2 Kjøretøy m/fordypning motorsport, VG2 Arbeidsmaskiner og VG3 Anleggsmaskinreparatør.

VG1 TiP legger grunnlaget for alle kusene på VG2 og VG3. På VG1 lærer du det grunnleggende om måleteknikk, konstruksjonstegning, sammenføyninger og innstillinger av maskiner.

Kursene på VG2 går mer direkte på kompetansen man trenger i utøvelsen av yrket. Etter VG2 trenger du to år i bedrift som lærling for å gå opp til fagprøve.

Avdelingsleder for Teknikk- og industriell produksjon er Håkon Kjernlie.