Våler / Service og samferdsel

Service og samferdsel

Publisert 13.10.2011 11:21,
Sist oppdatert 29.01.2018 13:05

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel består av både fylkestilbud og landslinjetilbud.

Haakon-kjernlie__Hedmark185

Avdelingen har følgende tilbud: 2 klasser VG2 Transport og logistikk. Disse klassene representerer fylkestilbudet. VG2 Transport og logistikk finnes kun som tilbud hos oss i Hedmark. 

Landslinjetilbudet VG3 yrkessjåfør har 4 klasser, 2 klasser har inntak i august og 2 klasser har inntak i januar. Tilsammen er vi 105 elever 15 lærere/ansatte ved denne avdelingen.

Avdelingen har tilgang på mye moderne utstyr, blant annet, 6 trucker, 1 personbil, 2 store busser og 6 moderne vogntog.

Skolen rekrutterer selv mange elever til våre programoråder innenfor VG2 transport og logistikk og VG3 yrkessjåfør

VG2 transport og logistikk får du i tillegg til ordinære fag også tilbud om førerkort klasse B, truckførerbevis og ADR/Farlig gods på vei.

På VG3 yrkessjåfør får du som lærling tilbud om førerkortopplæring på lastebil og vogntog. Du som er fylt 21 år og går 19 ukers kurs får i tillegg tilbud om å ta førerkort på buss, yrkeskompetanse i gods- og persontransport i forhold til opplæringskrav i forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften). Du får også tilbud om truckføreropplæring og ADR/farlig gods på veg. Informasjon og søknadskjema for gratis førerkortopplæring, VG3 yrkessjåfør for voksne over 21 år.

Avdelingsleder Håkon Kjernlie, Service og samferdsel.