Våler / Service og samferdsel

Service og samferdsel

Publisert 13.10.2011 11:21,
Sist oppdatert 23.11.2015 12:30

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel består av både fylkestilbud og landslinjetilbud.

Haakon-kjernlie__Hedmark185

Avdelingen har følgende tilbud: 1 klasse VG1 Service og samferdsel, 2 klasser VG2 Transport og logistikk. Disse klassene representerer fylkestilbudet. VG2 Transport og logistikk finnes kun som tilbud hos oss i Hedmark. 

Landslinjetilbudet VG3 yrkessjåfør har 4 klasser, 2 klasser har inntak i august og 2 klasser har inntak i januar. Tilsammen er vi 105 elever 15 lærere/ansatte ved denne avdelingen.

Avdelingen har tilgang på mye moderne utstyr, blant annet, 6 trucker, 1 personbil, 2 store busser og 6 moderne vogntog.

VG1 Service og samferdsel gir deg en bred plattform når du skal velge videre utdanning innefor programområder som kontorarbeider, vekter, selger, resepsjonsarbeider og reiseliv. Skolen rekrutterer selv mange elever til våre programoråder innenfor VG2 transport og logistikk og VG3 yrkessjåfør

VG2 transport og logistikk får du i tillegg til ordinære fag også tilbud om førerkort klasse B, truckførerbevis og ADR/Farlig gods på vei.

På VG3 yrkessjåfør får du som lærling tilbud om førerkortopplæring på lastebil og vogntog. Du som er fylt 21 år og går 19 ukers kurs får i tillegg tilbud om å ta førerkort på buss, yrkeskompetanse i gods- og persontransport i forhold til opplæringskrav i forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften). Du får også tilbud om truckføreropplæring og ADR/farlig gods på veg. Informasjon og søknadskjema for gratis førerkortopplæring, VG3 yrkessjåfør for voksne over 21 år.

Avdelingsleder Håkon Kjernlie, Service og samferdsel.