Våler / Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Publisert 13.10.2011 11:20,
Sist oppdatert 29.01.2018 13:14

Helse og sosialfag skal gjøre elevene skikket til å yte god service og ta medansvar for arbeidsmiljøet innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren.

Ranveig Rundberget

Vi kan tilby VG1 Helse- og sosialfag. Vi har to klasser på Våler. På  studiested Våler tilbyr vi VG2  Helsearbeiderfag og VG2/VG3 Ambulansearbeiderfag.

VG1 er i stor grad teoribasert. Vi legger vekt på elevmedvirkning slik at elevene skal delta aktivt med å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. I faget prosjekt til fordypning har vi avtaler med mange barnehager og institusjoner. Dette gir elevene gode muligheter til å få erfaringer fra yrkeslivet ved å være i praksis ca. en dag pr. uke.

På VG2 og VG3 legges det vekt på at praksis og teori skal gå hånd i hånd. Elevene får dermed bedre innsikt i de arbeidsoppgavene som venter i arbeidslivet. Vi har praksisrom og utstyr som gir gode øvingsmuligheter i tillegg til mye utplassering.

 

Ranveig Kleven Rundberget, avdelingsleder Helse og Sosial.