Studiespesialisering med idrett tilbyr nå også fordypning i kampidrett


Studiespesialisering med idrett tilbyr nå også fordypning i kampidrett

Fra høsten 2017 tilbyr vi også kampidrett som en av toppidrettsvalgene ved Solør videregående skole. Du kan som tidligere også velge håndball eller fotball som toppidrett.

Studiespesialisering med idrett tilbyr nå også fordypning i kampidrett
Foto: Nick R. Kleppe

Vårt tilbud for studiespesialisering med idrett inneholder fra før enten aktivitetslære eller toppidrett, og under toppidrett kan du fra nå velge mellom kampidrett, håndball eller fotball. Tilbudet er et vanlig studiespesialiserende løp, med 5 timer i uken i tillegg hvor du får fordype deg i din idrett. 

Toppidrett passer for de som har et høyere ambisjonsnivå i egen idrett, og et ønske og vilje om utvikling. Vi ønsker oss seriøse utøvere, og det stilles krav til holdninger og ferdigheter. Det legges vekt på individuell oppfølging av enkeltutøverne, og differensierte opplegg.

kampidrettstilbudet er utviklet i samarbeid med instruktør Nick Robin Kleppe.

Elever kan søke på https://www.vigo.no/.