Sønsterud / Samarbeid med Slovakia


Samarbeid med Slovakia

Solør videregående Sønsterud har et samarbeid med en skole i Banska Stiavnica i Slovakia. I slutten av april var Vg3 Studieforberedende Naturbruk på besøk i Slovakia. Falkonering, gruver, jaktslott, grotter og nasjonalparkforvaltning i Tatrafjellene sto bla. på programmet. Det var interessant å se at natur forvaltes på en annen måte der enn i Norge.

Samarbeid med Slovakia
Foto: Ragnhild Kjeldsen

I Slovakia er det for eksempel lov å hogge skog inne i Nasjonalparkene. Banska Stiavnica er en gruveby. Akkurat som i Norge ser vi hvordan naturressurser har dannet utgangspunkt for bosetting og næringsgrunnlag. Både Norge og Slovakia har på ulike måter natur som danner utgangspunkt for en naturbasert turisme. Begge land har utfordringer på hvordan man organiserer dette på en bærekraftig måte. Det er også spennende å bli kjent med elever og lærere i et annet land og se hvordan de har det.

I begynnelsen av mai var Slovakerne på gjenvisitt hos oss. De ønsket seg en tur til Vestlandet for å se Bergen, oppleve Flåmsbanen og Sognefjorden. De var også i Folldal for å se en norsk gruve og de fikk se og høre om norsk nasjonalparkforvaltning i Rondane. Til sist under oppholdet sto noen dager på Sønsterud med innlagt tur til Oslo på programmet. 3 lærere var igjen en ekstra uke på utveksling på Sønsterud.

Det er lærerikt å samarbeide med en skole i et annet land på denne måten og vi håper prosjektet kan videreføres.

 

Slovakiabesøk

Foredrag om Slovakia på Sønsterud

 

 

 

 

Kalksteinsgrotter

Foto: Ragnhild Kjeldsen

Vi var nede i et stort, sammenhengende system av flotte kalksteinsgrotter.

 

 

Falkonering

Foto: Ragnhild Kjeldsen

På besøk på en skole der falkonering står på timeplanen.

 

Link til hjemmesiden til skolen i Banska Stiavnica.

Link til informasjon om prosjektet.

Link til flere bilder fra vårt besøk i Slovakia