Sønsterud / Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse

Publisert 03.11.2011 13:55,
Sist oppdatert 01.03.2012 12:40

41406_BuGk6oGrR7U

Programområde studiespesialisering : Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Studiespesialisering på Sønsterud er et Vg3 påbyggingskurs. Dette kurset er for deg som har fullført Vg2 på et av de 9 yrkesfaglige studieprogrammene, og som ønsker studiekompetanse for å begynne på høgskole og universitet.

 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har følgende inntakskrav:

· Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
· Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp) eller
· oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller
· oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Kurset består av 25 timer allmennfag (norsk, matte, historie, naturfag, gym) + 5 timer biologifordypning.