Sønsterud / På dafniejakt


På dafniejakt

Vg2 landbruk (naturviter) og Vg3 studieforberedende naturbruk på Sønsterud har deltatt på dafniejakt som en del av forskningskampanjen 2013. Hva er en dafnie og hvorfor letes det etter dafnier?

På dafniejakt

www.miljolere.no står det: "Dafnier hører til vannloppene og bor i ferskvannsdammer og tjern. Her lever de av blant annet grønnalger og bidrar til å forbedre vannkvaliteten. Dafnier kjennetegnes ved et snuteaktig hodeparti og det store panneøyet. Dyrene er millimeter store og kan sees med en kraftig lupe eller et mikroskop. En bemerkelsesverding egenskaper ved dafnier er at de så å si alltid er hunner – de formerer seg nemlig uten befruktning!"

swimming_daphnia_f_falkenberg

På høsten blir det produsert hanner slik at kjønnet formering er mulig. Dafniene blir røde hvis det er lite oksygen i vannet. De får da mye hemoglobin. Slipper man en fisk, eller vann med fiskelukt i et kar med dafnier vil man etter kort tid se at den lille halen vokser. På den måten utvikler dafniene et forsvar mot å bli spist. Dafnier er små, men med mange tilpasninger til livet i dammen.

Det finnes flere arter dafnier i Norge. Målet med forskingskampanjen er å kartlegge utbredelsen av spesielt tre av disse artene. Skoleklasser i hele landet har undersøkt dammer og sendt inn vannprøver, artsprøver og liste over andre arter man fant i dammen. Elevene på Sønsterud undersøkte 3 ulike dammer og venter nå på svar fra forskeren på hvilke dafniearter det er i disse dammene.  

IMG_3014_2

 

I denne dammen fant elevene larver av Småsalamander. Det er en skjelden art som står på Rødlista.