Sønsterud / Naturbruk

Naturbruk

Publisert 03.11.2011 13:54,
Sist oppdatert 01.03.2012 12:12

55883_zdIJ1JNw670

Studiekompetanse eller yrkeskompetanse? Naturbruk gir mulighet for begge deler. Bli med ut!

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.
 
Naturbruk på studiested Sønsterud består av disse kursene:
Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk-naturviter
Vg2 skogbruk
Vg2 anleggsgartner/driftsopperatør idrettsanlegg 
Vg3 studiespesialisering eller Vg3 naturbruk (naturforvaltning)

Programområdet naturbruk gir deg yrkeskompetanse og/eller studiekompetanse. Studiekompetanse får du gjennom å fullføre Vg3 naturbruk/studiespesialisering eller Vg3 påbyggingskurs. Når du har fullført et av disse Vg3 kursene, kan du studere videre på høgskole eller universitet. Yrkeskompetanse får du gjennom å fullføre Vg2 skogbruk eller Vg2 anleggsgartner/driftsopperatør idrettsanlegg. Etter å ha fullført et av disse 2 kursene, fortsetter utdanningen ute i bedrift som lærling i 2 år.

Les mer bl.a om yrkesmuligheter etter fullført naturbruksutdanning på: naturbruk.no