Sønsterud / Feiring på Sønsterud


Feiring på Sønsterud

Ordfører Ørjan Bue troppet opp med kake for å gratulere Sønsterudelevene med innsatsen under NM i skogbruk.

Feiring på Sønsterud

Foran fra venstre elevene som representerte Sønsterud under NM: Torstein, Ingvild, Emil, Henrik, Kristoffer, Petter, Jan Arne og Håkon. Bak fra venstre: Ordfører Ørjan Bue, faglærer Brede Lauten og assisterende rektor Helge Strætkvern

Elevene fra Solør videregående Sønsterud tok med seg følgende plasseringer hjem fra NM:

Team Sønsterud, gutt bestående av Kristoffer Lund, Torstein Nilsson, Emil Kulusveen og Jon Arne Borg Enghø ble nummer 1 i motorsagkonkurranse, nr. 1 i skogløypa og vant dermed NM sammenlagt. Laget skal dermed representere Norge under EM i Østerrike i mai.

Team Sønsterud, mixlag bestående av Ingvild Liseth Røset, Petter Andersson, Henrik Olafsbye og Håkon Vangen kom på 6. plass i motorsagkonkurransen, 3. plass i skogløypa og kom dermed på en 3. plass sammenlagt .

Individuelt ble Kristoffer Lund norgesmester i motorsag ogJon Arne Borg Enghø kom her på 3. plass.

Under NM var det uttak til VM i skogbruk i Russland. Det var en konkurranse der laget skulle svare på en skogfaglige spørsmål og holde en presentasjon på engelsk. Jon Arne Bor Enghø og Ingvild Liseth Røset deltok på Sønsteruds lag og vant denne konkurransen. De skal representere Norge under VM i september.

Assisterende rektor Helge Strætkvern holdt tale der han viste til at elevene har vist at man kan nå så langt man vil bare man er villig til å satse. Orføreren sa i sin stale at han hadde ivitert seg selv til skolen for å gratulere elevene fra Sønsterud med innsatsen. Han er stolt over å ha en slik utdanningsinstitusjon i kommunen og pekte på at elever med skogkompetanse blir viktige personer for skogbruksnæringen fremover.

Etter talene kunne alle elever, lærere og andre ansatte kose seg med kake.