Skolens tilbud / Studiespesialisering

Studiespesialisering

Publisert 12.10.2011 08:26,
Sist oppdatert 25.10.2011 14:11

Studiespesialisering fører fram til studiekompetanse. Dette er valget for deg som vil gå på univeristet eller høgskole etter videregående skole.

Program for studiespesialisering er først og fremst et allmenndannende og studieforberedende tilbud. Programmet gir et bredt grunnlag for en mer teoretisk utdanning etter  videregåendeopplæring og passer godt for dem som liker teoretiske fag og som ønsker å fortsette med høyere utdanning.

Første året på studiespesialisering (VG 1) består av de felles allmenne fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 2. fremmedspråk, geografi og kroppsøving.

Etter å ha bestått VG 1 kan en fortsette på VG 2 og VG 3, som er delt inn i to programområder: realfag og samfunnsfag/økonomi/språk.

Den som fullfører (og består) tre år i dette utdanningsprogrammet får generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse, og kan søke opptak på universitet og høgskoler. For å få spesiell studiekompetanse kreves det fordypning i visse fag som kjemi, matematikk etc.

Innenfor realfag kan elevene hos oss velge forskjellige kombinasjoner med matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Innenfor samfunnsfag/økonomi/språk er det også mulig å velge ulike kombinasjoner med fagene engelsk, rettslære, sosiologi, sosialkunnskap, økonomistyring og økonomi og ledelse.

Elever som har fullført et VG2 kurs i et yrkesfaglig studieprogram kan få studiekompetanse ved å ta kurset: VG3 påbygging til generell studiekompetanse