Skolens tilbud / Service og samferdsel

Service og samferdsel

VG1 Service og samferdsel

Utdanningsprogrammet VG1 Service og samferdsel gir deg kompetanse innen områdene rask, effektiv, sikker og miljøvennlig forflytning av mennesker og leveranse av vare og tjenester.

VG2 Transport og logistikk

Utdanningsprogrammet VG2 transport og logistikk skal bidra til kompetanse innen logistikk, planlegging og forlytning av varer og personer.

VG3 Yrkessjåfør

Utdanningsprogrammet VG3 Yrkessjåfør gir deg førerkort på tyngre kjøretøy og direktivutdanning for yrkessjåføren.

Informasjon og søknadskjema for gratis førerkortopplæring, VG3 Yrkessjåfør for voksne over 21 år.

19 ukers yrkessjårørkurs med skolestart 2 ganger i året, august, søknadsfrist 1. juni og januar, søknadsfrist 1. november.