Skolens tilbud / Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

VG1 HELSE- OG SOSIALFAG

Helse og sosialfag skal gjøre elevene skikket til å yte god service og ta medansvar for arbeidsmiljøet innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren. Opplæringa skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling, og gi grunnlag for å arbeide med mennekser i alle livssituasjoner.

VG1 helse- og oppvekstfag tilbys på studiested Våler.

VG2 HELSEARBEIDERFAG

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte.

VG2/VG3 AMBULANSARBEIDERFAG

Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, og opplæringen skal bidra til at tjenesten fyller funksjonen som bindeledd mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

VG2 HELSESERVICEFAG

Opplæring i helseservicefag skal medvirke til å utvikle evnen til yte service overfor kollegaer, pasienter og kunder, og til samhandle med andre i yrkesutøvinga.