Skolens tilbud / Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

VG1 HELSE- OG SOSIALFAG

Helse og sosialfag skal gjøre elevene skikket til å yte god service og ta medansvar for arbeidsmiljøet innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren. Opplæringa skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling, og gi grunnlag for å arbeide med mennekser i alle livssituasjoner.

VG1 helse- og oppvekstfag tilbys på studiested Våler.

VG2 HELSEARBEIDERFAG

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte.

VG2 AMBULANSARBEIDERFAG

Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, og opplæringen skal bidra til at tjenesten fyller funksjonen som bindeledd mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

VG2 HELSESERVICEFAG

Opplæring i helseservicefag skal medvirke til å utvikle evnen til yte service overfor kollegaer, pasienter og kunder, og til samhandle med andre i yrkesutøvinga.