Skolens tilbud / FINN DIN VEI

FINN DIN VEI

Publisert 12.10.2011 08:32,
Sist oppdatert 29.01.2018 12:53

 

 

Finn din vei er et:

Tilbud til de som har ungdomsrett og er mellom 16-21 år.

Tilbud til ungdom som ikke har søkt videregående opplæring.

Tilbud til ungdom som avbryter videregående opplæring i løpet av året  

Tilbud til ungdom som ikke er i arbeid eller har tilbud om annen aktivitet.

 

Vi ønsker å hjelpe elever med:

Å få lyst til å gå på skole igjen

Få tilbake troen på seg selv

Finne ut hva de skal bli

Få bedre vaner i forhold til fysisk form/helse

Hjelpe ungdom med å finne tilbake til egen mestringsområder

 

 

Inntaket til Finn din vei skjer via Oppfølgingstjenesten (OT) i samarbeid med skolen.

 

Hva er «Finn din vei»? På Finn din vei starter vi dagen med felles frokost. Vi har på timeplanen fysisk aktivitet to ganger pr. uke. Det blir i samarbeid med eleven jobbet med å få til arbeidspraksis for eleven, dette kan variere fra en dag pr. uke til flere dager pr. uke. Elevene får hver sin timeplan utfra den enkeltes behov. Eleven på Finn din vei kan få opplæring/lese teori om trafikk dersom de ønsker dette. Har en lærer som kan gi eleven undervisning i matte/norsk. Tilbud om karriæreveiledning/skrive søknad på jobb/CV i løpet av tiden på Finn din vei.