OM SKOLEN / Reglement og rutiner

Reglement og rutiner

Publisert 13.10.2011 12:48,
Sist oppdatert 02.03.2017 08:41

 

ORDENSREGLER

Alle videregående skoler i Hedmark har et felles skolereglement. I dette reglementet finner du elevenes og skolens rettigheter og plikter, regler for fravær og fraværsføring, regler for orden og fravær med mer.

Reglemetet finner du her 

 

FRAVÆR

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring. Dokumentet finner du i infoboksen på denne siden. I rutinene står det også om dine plikter som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag.

Du kan lese mer om rutiner for fraværsføring på Hedmark fylkeskommunes hjemmeside.

VURDERING

Vurdering i den videregående skole omfatter både sluttvurdering og underveisvurdering. Sluttvurdering skjer med karakterer. Underveisvurdering omfatter både formell vurdering med karakterer og uformell vurdering i form av skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra lærer. Reglene for vurdering framgår av Opplæringsforskriftens kapittel 3.

Kortfattet informasjon finner du her

 

KLAGE

Adgangen til å klage på undervisning reguleres av Opplæringslovas kapittel 15. Retten til å klage på karakterer reguleres i Opplærigsforskriftens kapittel 5.

Kortfattet informasjon om klageadgang og klagefrister finner du her

 

IT-REGLEMENT

IT-reglementet kan du lese her.