OM SKOLEN / Hvem gjør hva ved skolen

Hvem gjør hva ved skolen

Publisert 13.10.2011 12:42,
Sist oppdatert 09.08.2017 14:38

 

HOVEDKONTOR:    
Rektor: Einar Moan 907 65 659
Ass. Rektor: Kjersti Støre 906 21 852
Utviklingsleder: Rolf Bergjordet 916 21 110
Kontor: Turid Sundeng, leder 996 97 272
  Sekretær Solveig Syversrud 905 54 405
  Sentralbord: 629 55 310      
  E-post: post.solor.vgs@hedmark.org
Kontortid: Mandag – fredag 07.30 – 15.30  
     
AVDELING FLISA:    
Studieinspektør: Robert Grønvold 908 25 183
Rådgiver: Nina Bentsen 909 64 606
Avdelingsledere:    
Studiespesialisering: Kari Gunn Lie Sveen 905 37 558
     
Elektrofag og Design- og Håndverk:   Rolf Bergjordet 916 21 110
Dataansvarlig: Tor Arne Pedersen 468 90 827
Bibliotekar: Irene Nordengen 951 37 141
Åpningstider Bibliotek: Mandag-fredag 10.00 - 14.00  
Kantine: Kantina selger lunsj, forskjellig   tørrmat samt drikke til rimelige priser  
 Åpningstider kantine:  Mandag - fredag 07.30 -   14.00  
     
Jord- og vannlaboratorium:    
Leder: Geir Furuberg  905 99 590
     
Kontor: Som hovedkontor  629 55 310
     
AVDELING VÅLER:    
Studieinspektør: Erik Berg 975 78 167
Rådgiver: Anders Olastuen 991 04 248
Avdelingsledere:    
Elevtjenester Anders Olastuen 991 04 248
Helse- og oppvekstfag Ranveig K. Rundberget 994 40 230
Teknikk og industriell prod Håkon Kjernlie 932 41 590
Bygg- og anleggsteknikk Henning Olsen 480 63 266
Service og samferdsel Håkon Kjernlie 932 41 590
Verkstedleder: Henning Otterhaug 62 42 16 09/901 75 902
Anleggsleder: Henning Olsen 480 63 266
Pukkverk: Jan Ove Henriksen 416 34 395
Kontor: Sekretær Nina Rønning 62 42 16 20/954 68 960
  Sekretær Unni Tove Gottenborg 62 42 16 02/970 68 776
  Sekretær Hege Rivenes 62 42 16 03/976 48 150
  Sentralbord: 62 42 16 00
Kontortid: Mandag - torsdag 08.00 -   16.00  Fredag 08.00 – 15.00
Dataansvarlig: Leif Dybendal 905 75 095
Kantine/Renhold:    
Renholdsleder: Anne Strætkvern Almquist 62 95 56 55 / 957 22 436
Kantine: Kantina selger lunsj, forskjellig   tørrmat samt drikke til rimelige priser 62 42 16 07
Åpningstider kantine: Mandag - torsdag 07.15 -   14.15 Fredag: 07.15 - 12.30
     
AVDELING SØNSTERUD:    
Avdelingsleder NA: Helge Strætkværn 916 18 977
Studieinspektør/Rådgiver Bjørg Skybak 911 27 810
Kontor Anne Grethe Aaslie 629 55 671/908 93 415
  Sentralbord: 62 95 56 70
Åpningstider kontor: Mandag - Torsdag 08.00 -   15.00   Fredag ubetjent
     
Internat:    
Leder internat og kantine: Anne Strætkvern Almquist 62 95 56 55 / 957 22 436
Internatvakt:   416 10 914
Kantine: Mandag til fredag  
  Frokost 07.00 - 0750
  Lunsj 11.15 - 1145
  Middag 16.30 – 17.00
Verksted: Olaf Ullerud 62 95 56 54/975 88 430