OM SKOLEN

OM SKOLEN

Publisert 12.10.2011 08:15,
Sist oppdatert 29.01.2018 12:46

HISTORIE

Solør videregående skole ble etablert 1 august 2003 som en sammenslåing av de tidligere videregående skolene: Åsnes videregående skole, Våler videregående skole og Sønsterud skogskole.

 

ADMINISTRASJON

Rektorer skolens pedagogiske og administrative leder.

Skolens hovedkontor er plassert på Flisa.

 

STUDIESTEDER

Skolen har undervisningen fordelt på 3 studiesteder, Flisa, Våler og Sønsterud. Skolen har undervisningen fordelt på 3 studiesteder, Flisa, Våler og Sønsterud. Skolen har til sammen 540 elever, som fordeler seg med 270 i Våler, 180 på Flisa og 90 på Sønsterud.

Mer informasjon om det enkelte studiestedet finner du ved å gå inn på hvert enkelt studiested på denne hjemmesidens hovedlinje.

 

AVDELINGER 

Skolen er inndelt i 13 avdelinger, hvorav 8 er relatert til utdanningsprogrammene.

Avdeling for utdanningsprogram:

 • Studiespesialisering
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

I tillegg har vi:

 • Avdeling for kantine og renhold
 • Avdeling for drift
 • Avdeling for elevtjenester
 • Avdeling for Klokkergården (institusjonsundervisning)

Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.