HMS / HMS system

HMS system

Publisert 01.11.2011 12:59,
Sist oppdatert 10.01.2013 19:27

Innhold i HMS-System for Solør videregående skole.

 
KAPITTEL/SIDE KAPITTEL/SIDENAVN
KAPITTEL 1 FIRMAET
1.1.0 Innledning og målsetting
1.2.0 Organisasjonsplan
1.3.0 Opplysninger om virksomheten
1.3.1 Viktige navn og telefonnummer
1.4.0 Tilsynsmyndighetene
   
KAPITTEL 2 VERNEARBEIDET
2.1.0 Verneombudets oppgaver
2.2.0 Verne- og helsepersonale
2.3.0 Førstehjelp på skadestedet
2.3.1 Varslingsplan ved alvorlige ulykker
2.3.2 Oppfølging ved dødsfall elever eller elevers pårørende
2.3.3 Oppfølging ved dødsfall ansatte eller ansattes pårørende
2.4.0 Vernerunde
2.6.0 Reglement og rapportlister for utdeling av medisiner
2.7.0 Prosedyre uønsket hendelse og korrigerende tiltak
2.10.0 Samordning av HMS-arbeidet
2.11.0 HMS-plan for enkeltprosjekter
2.12.0 Sikker jobb og risikovurdering
2.12.1 Forebyggende tiltak
2.12.2 Risikovurdering med handlingsplan
   
KAPITTEL 3 SIKKERHET
3.1.0 Viktige lover og forskrifter for vår virksomhet
3.2.0 Tilrettelegging av arbeidet og ansvarsforhold for risikovurdering
3.3.0 Verneutstyr
3.3.1 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av arbeidsutstyr
3.3.2 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for arbeid av barn og ungdom
3.3.3 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for tekniske innretninger
3.3.4 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av masseforflytningsmaskiner
3.3.5 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for arbeid med graving og avstiving av grøfter
3.3.6 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av stillas og stiger, samt ved arbeid på tak m.m.
3.3.7 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av bygningssag
3.3.8 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av motorsag
3.3.9 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av boltpistol
3.3.10 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for arbeid med asbest
3.3.11 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av kjemikalier på arbeidsplassen
3.3.12 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
3.3.13 Arbeids- og sikkerhetsbeskrivelse for bruk av høytrykkspyler
3.4.0 Kontroll av diverse utstyr
3.5.0 Vern om det ytre miljø
3.5.1 Avfallsplan
3.5.2 Behandling og bruk av helsefarlige stoff – stoffkartotek
3.5.3 Farlige stoff
3.5.4 Brannsikkerhet
   
KAPITTEL 4 KARTLEGGING
4.1.0 Kartlegging av helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)
4.1.1 Kartleggingsskjema
4.1.2 Handlingsplan
4.1.2.b Kartlegging, risiko og handlingsplan
   
KAPITTEL 5 PERSONALFORHOLD
5.1.0 Opplæring av nyansatte
5.3.0 Registrering av skader og sykdommer
5.3.1 Skade- og ulykkesstatistikk
5.3.2 Inkluderende arbeidsliv
5.3.3 Bruk av egenmelding
   
KAPITTEL 6 REVISJON OG AJOURHOLD AV SYSTEMET
6.1.0 Rutine for internrevisjon
6.1.1 Handlingsplan revisjon
6.1.2 Årsplan
   
KAPITTEL 7 HENVISNINGER
7.1.0 Overordnet internkontrollhåndbok, Hedmark Fylkeskommune