HMS

HMS

Publisert 01.11.2011 12:45,
Sist oppdatert 01.11.2011 13:16

Helse Miljø Sikkerhet

HMS sirkel

Solør videregående skole jobber aktivt for et best mulig skolemiljø på alle områder

På disse sidene finner du det meste om hva vi hele tiden jobber med for å få til et best mulig skolemiljø.

Om du opplever noe som du ikke mener er riktig i forhold til et god skolemiljø, kan du gå inn på linken "avviksmelding"

og skrive hva du mener er galt der. Saken vil så bli fulgt opp videre fra skolen.