Flisa / Studiespesialisering

Studiespesialisering

Publisert 27.09.2011 17:24,
Sist oppdatert 25.10.2011 12:33

Programområde studiespesialisering og studiespesialisering med idrett

Program for studiespesialisering er først og fremst et allmenndannende og studieforberedende tilbud. Programmet gir et bredt grunnlag for en mer teoretisk utdanning etter  videregåendeopplæring og passer godt for dem som liker teoretiske fag og som ønsker å fortsette med høyere utdanning.

Første året på studiespesialisering (VG 1) består av de felles allmenne fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 2. fremmedspråk, geografi og kroppsøving.

Etter å ha bestått VG 1 kan en fortsette på VG 2 og VG 3, som er delt inn i to programområder: realfag og samfunnsfag/økonomi/språk.

Den som fullfører (og består) tre år i dette utdanningsprogrammet får generell studiekompetanse og kan søke opptak på universitet og høgskoler. For å få spesiell studiekompetanse kreves det fordypning i visse fag som kjemi, matematikk etc.

Innenfor realfag kan elevene hos oss velge forskjellige kombinasjoner med matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Innenfor samfunnsfag/økonomi/språk er det også mulig å velge ulike kombinasjoner med fagene engelsk, rettslære, sosiologi, sosialkunnskap, økonomistyring og økonomi og ledelse.

Elever som har fullført et VG2 kurs i et yrkesfaglig studieprogram kan få studiekompetanse ved å ta kurset: VG3 påbygging til generell studiekompetanse

 

STUDIESPESIALISERING MED IDRETT

Målet med tilbudet er at elevene skal få kjennskap til ulike idretter i forskjellige miljøer. Få kunnskap og erfaring om treningsprinsipper og ferdighetsutvikling. Få erfaring med friluftsliv, til forskjellige årstider. For å søke dette bør du være glad i fysisk aktivitet og vilje til å utvikle deg gjennom trening.
Vi tilbyr aktivitetslære, 5 timer i uken, Vg1, Vg2, Vg3
Toppidrett, 5 timer i uken, Vg1, Vg2, Vg3.
Aktivitetslære passer for de som er glad i fysisk aktivitet, det stilles ingen krav til ferdigheter på dette tilbudet.

Toppidrett passer for de som har et høyere ambisjonsnivå i egen idrett, og et ønske og vilje om utvikling. Det stilles krav til holdninger og ferdigheter ved dette tilbudet.

På grunn av pedagogiske og sikkerhetshensyn har vi begrenset antall plasser på idrettstilbudet til maks 30 elever fra og med skoleåret 2012/13. Inntakspoeng er grunnlag for opptak til tilbudet.

 

AKTIVITETSLÆRE

Innhold:

Aktivitetslære er et 5 timers fag som avvikles over to dobbelt timer i uken, den femte timen går inn i friluftslivturer. I aktivitetslæren går vi gjennom forskjellige idretter, individuelle, lagidretter, vinteridretter og idretter i sal. Disse gjennomgås som kurs på Vg1 og tas opp igjen på Vg2 og Vg3. I tilegg har vi fokus på basistrening, og dette gjennomføres med kontinuitet gjennom alle tre årene.

Friluftsliv avvikles med to overnattingsturer hvert år, en høsttur og en vintertur. I friluftsliv inngår, rafting, brupendling, juving og andre ekstreme aktiviteter. 

 

TOPPIDRETT

Innhold:

Toppidrett er et 5 timers fag som avvikles over to dobbelttimer i uken, den ene økten er to klokketimer. Vi tilbyr toppidrett i håndball, fotball og ski/utholdenhet. Det legges vekt på individuell oppfølging av enkeltutøverne, og differensierte opplegg.

Treningsplanlegging Hovedområdet omfatter forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Treningsplanlegging tar også for seg regelverk i spesialidretten, og hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver.

Basistrening Hovedområdet omfatter variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling i spesialidretten. Basistreningen skal også bidra til å forebygge skader.

Ferdighetsutvikling Hovedområdet omfatter systematisk og målrettet trening av fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale egenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten.