Flisa / Elektrofag / Vg2 Elenergi

Vg2 Elenergi

Publisert 28.09.2011 09:27,
Sist oppdatert 28.09.2011 09:31
Inntakskrav: Vg 1 Elektro

 

Om Vg 2 Elenergi
 

Videregående kurs 2 elenergi er et felles kurs for flere elektroutdanninger. Elevene lærer om installasjon, produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi. Automasjon ved hjelp av PLS (programmerbare logiske styrninger) er et sentralt tema i kurset.

Vg 2 Elenergi kvalifiserer for videre opplæring i bedrift i en rekke yrker hvor det utføres installasjoner, vedlikehold og reparasjoner av elektriske system, anlegg og motorer.

  Fag og timefordeling

Felles allmenne fag Årstimer (gjennomsnitt uketimer)

Andel

teori

 

Andel

praksis

 

Norsk 75 2 - -
Engelsk 112 3 - -
Matematikk 112 3 - -
Naturfag 75 2 - -
Kroppsøving 75 2 - -
         
Studieretningsfag - - - -
Data og elektronikk systemer 262 7 60% 40%
Elenergi 187 5 40% 60%
Automatiserte anlegg 187 5 50% 50%
         
Prosjekt til fordypning 224 6 - -
Til sammen 1309 35 - -