Flisa / Elektrofag / Vg2 Data og Elektronikk

Vg2 Data og Elektronikk

Publisert 28.09.2011 09:35,
Sist oppdatert 28.09.2011 09:37
Inntakskrav: Vg 1 Elektro

 

Om Vg 2 Data og elektronikk:

 

 

Vg 2 Data og  elektronikk er et felles videregående kurs for alle elektronikkutdanninger. Elevene lærer om elektronikk, kommunikasjon og data. Videre lærer elevene å bruke instrumenter og metoder for feilsøking på elektronikkprodukter.

Mye av praksisen er laboratorieøvelser der elevene prøver ut forskjellige elektroniske systemer og komponenter. Videre så brukes datamaskinen mye i undervisningen til simulering, informasjonsinnsamling på internett, samt til programering av mikrokontrollere.

  Fag og timefordeling

Felles allmenne fag Årstimer (gjennomsnitt uketimer)
Norsk 75 2
Engelsk 75 2
Samfunnslære  112 3
Kroppsøving 75 2
     
Studieretningsfag - -
Data og elektronikk systemer 374 10
Elektronisk infrastruktur 261 7
     
Prosjekt til fordypning 337 9
Til sammen 1309 35