Flisa / Design og håndverk

Design og håndverk

Publisert 27.09.2011 17:20,
Sist oppdatert 28.09.2011 12:27

Formål:  Program for Design og Håndverk er for deg som har tenkt deg inn i et kreativt yrke eller et håndverksyrke. Er du kreativ og du liker å tegne, male og arbeide med hendene, da er denne studieretning noe for deg! Du bør også ha estetiske sans og kunne arbeide selvstendig.

På Vg1 vil du få grunnleggende forståelse for tegning, form og farge som basis for videre opplæring. Du lærer grunnleggende ferdigheter innen design, og du lærer også enkle håndverksteknikker innen ulike kreative yrker. I tillegg vil du lære litt om hva som trengs for å arbeide innen håndverksyrker, som for eksempel materialberegning, økonomi, og om å ta vare på maskiner og utstyr.

  

Vinger av kyllingnett

                            

Kompetanse: Fagene i Vg1 er vist i tabellen under. Etter fullført Vg1 kan du søke på Vg2 som er delt inn i flere ulike programområder. Hvis du har spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke dette nøye før du velger programområde og fag i Vg2.

Etter 2 år på skole kan du begynne som lærling i en bedrift og få fagbrev innen ditt håndverksyrke. Vil du heller ha generell studiekompetanse, kan du ta allmennfaglig påbygging i ett år og så studere på høyskole eller universitet.

Du får grunnlag for å søke alle Vg2 og senere Vg3 i programområde for Design og håndverk, eller opplæring i bedrift:

aktivitør, blomsterdekoratør, børsemaker, design og gullsmedhåndverk, design og tekstil, frisør, smed, design og trearbeid, interiør og utstillingsdesign, ur- og instrument-maker, taksidermist (utstopping av dyr), og mange flere fag.

Til sammen kan utdanningen føre til over 40 forskjellige yrker.

 Fag- og timefordeling:

Studieretningsfag Årstimer Uketimer

Felles programfag og

Prosjekt til fordypning

 

860

 

23

           Felles allmenne fag Årstimer Uketimer
Norsk 75 2
Engelsk 112 3
Matematikk 112 3
Naturfag 75 2
Kroppsøving 75 2
Til sammen 1309 35