Ambulansefag blir to-årig


Ambulansefag blir to-årig

På grunn av endring av forskrift i ambulansetjenesten, kreves det at lærlingene skal være et år eldre før læretiden starter.

For å imøtekomme dette kravet, har Solør videregående skole valgt å endre tilbudet innenfor ambulansefag fra høsten 2017. Dette er en midlertidig ordning inntil departementet kommer med ny utdanningsstruktur.

Ambulansefag blir to-årig

Tilbudet vårt blir to-årig, det vil si at man i løpet av 2 år får det som nå tilsvarer VG2 ambulansefag og generell studiekompetanse. Elevene vil få programfag begge årene og fellesfag begge årene.

Elevene går VG1 helse- og oppvekstfag der man ønsker å gå, og søker deretter det to-årige løpet på Solør videregående skole.

Søknad leverer du elektronisk på https://www.vigo.no.

Velkommen som søker hos oss!

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Ranveig Kleven Rundberget
tlf. 99440230